Om LAN-System

Historia

LAN-System startades 1995 som ett bolag för installationer av näverk (LAN=Local Area Network). Då ägnade sig bolaget främst åt själva kabeldragningen och all kringutrustning till detta. År 1999 blev Rikard Andersson delägare i LAN-System och då hade inriktingen ändrats till IT och kontorsmaskiner. Sedan dess har företaget sakta växt och hittat sin inrikting där målet är snabb service och nöjda kunder samt produkter till ett konkurrenskraftigt pris. År 2004 började Oskar som tekniker med framförallt inriktning på kontorsmaskinerna. 2016 gick Tobias Waldemarson in som delägare. Tobias har en lång och bred erfarenhet av IT-branschen, både som tekniker och konsult. Han har även en data/elektro-ingenjörsutbildning bakom sig.

Vision

Vår vision är att ha de nöjdaste kunderna genom snabb och bra service med de bästa produkterna som marknaden har att erbjuda. Allt detta till ett bra pris. Målet är att sakta växa tillsammans med våra kunder och leverantörer och bli större utan att tappa den personliga kontakten med våra kunder där alla vet vilka vi är på LAN-System och där vi vet vilka Ni är. Vi ska ha rätt medarbetare på rätt plats och vara utbildade och öppna för nya lösningar och visioner.